دکمه موبایل منو

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه-1398/01/24

مدیرکل و امدادگران کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد به منظور حمایت از سپاه و تبریک روز پاسدار با فرمانده تیپ 48 فتح استان دیدار و بسیجیان این نهاد نیز در همایش حمایت از سپاه همراه سایر ادارات شرکت کردند.
عکاس: رسولی
امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 18

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 18

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 17

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 17

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 16

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 16

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 15

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 15

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 14

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 14

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 13

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 13

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 12

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 12

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 11

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 11

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 10

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 10

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 9

امدادگران کمیته امداد در دیدار و حمایت از سپاه 9

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.