دکمه موبایل منو

ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21

دومین محموله کمک‌های مردم نیک‌اندیش استان سیستان و بلوچستان به مناطق سیل‌زده لرستان ارسال شده که اولین محموله به استان گلستان فرستاده شده است. 
ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 6

ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 6

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 5

ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 5

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 4

ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 4

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 2

ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 2

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 1

ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 1

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 9

ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 9

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 8

ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی سیستان و بلوچستان به استان لرستان 98/1/21 8

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.