دکمه موبایل منو

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی استان سمنان از طریق کمیته امداد-98/1/25

هفتمین محموله کمک های مردمی استان سمنان از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده کشور ارسال شد. مردم استان سمنان تا کنون 960 میلیون تومان به صورت کالا و نقد به هم‌وطنان سیل زده کمک کرده اند.
عکاس: روابط عمومی
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 2

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 2

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 13

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 13

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 12

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 12

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 10

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 10

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 9

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 9

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 8

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 8

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 7

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 7

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 5

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 5

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 1

ارسال هفتمین محموله کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق سیل زده-98/1/25 1

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.