دکمه موبایل منو

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24

به مناسبت میلاد سراسر نورامام حسین (ع) وروز پرافتخار پاسدار همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام درناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت عباس(ع) شهرستان جم برگزارگردید.98/01/24
عکاس: محمد فلاحت زاده
همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 1

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 1

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 11

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 11

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 10

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 10

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 8

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 8

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 6

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 6

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 5

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 5

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 4

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 4

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 3

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 3

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 13

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 13

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 12

همایش تجلیل از حامیان پاسدارطرح اکرام 98/01/24 12

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.