دکمه موبایل منو

کمک های مردم استان مرکزی به سیل زدگان-97/1/25

کمک های مردمی مردم خیر اندیش استان مرکزی به کمیته امداد استان مرکزی و مراکز نیکوکاری به استانهای سیل زده اعزام شد.
عکاس: صالحی
کمک به سیل زدگان8

کمک به سیل زدگان8

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کمک به سیل زدگان9

کمک به سیل زدگان9

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کمک به سیل زدگان6

کمک به سیل زدگان6

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کمک به سیل زدگان5

کمک به سیل زدگان5

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کمک به سیل زدگان4

کمک به سیل زدگان4

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کمک به سیل زدگان3

کمک به سیل زدگان3

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کمک به سیل زدگان2

کمک به سیل زدگان2

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کمک به سیل زدگان1

کمک به سیل زدگان1

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
کمک به سیل زدگان10

کمک به سیل زدگان10

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.