دکمه موبایل منو

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26

نخستین نشست ستاد زکات استان ایلام با حضور مدیران استانی و اعضای این ستاد در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان ایلام برگزار شد.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 8

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 8

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 10

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 10

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 9

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 9

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 7

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 7

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 6

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 6

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 5

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 5

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 4

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 4

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 3

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 3

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 2

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 2

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 1

نشست ستاد زکات استان ایلام به روایت تصویر/97/1/26 1

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.