دکمه موبایل منو

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و حجت الله صیادی، مدیرعامل بانک صادرات دوشنبه 26 فروردین به منظور گسترش همکاری‌ها به ویژه در حوزه حمایت از توانمندسازی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.رئیس کمیته امداد و مدیرعامل بانک صادرات همچنین از نمایشگاه توانمندی های مددجویان این نهاد که درمحوطه بانک صادرات دایر گردیده بود بازدید کردند.
عکاس: مجید پوریا
تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات  1398/01/26

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات  1398/01/26

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات  1398/01/26

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات  1398/01/26

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات  1398/01/26

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات  1398/01/26

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات  1398/01/26

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات  1398/01/26

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات  1398/01/26

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات  1398/01/26

تفاهم نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و بانک صادرات 1398/01/26

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.