دکمه موبایل منو

نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

در این نشست علاوه بر دیدار مدیر کل کمیته امداد با مدیرعامل جدید الانتصاب شرکت برق منطقه ای استان بر افزایش روند همکاری ها و توسعه طرح پنل های خورشیدی تاکید شد.
عکاس: حسن محمدخانی
نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

نشست صمیمانه مدیرکل کمیته امداد با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی-98/1/24

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.