دکمه موبایل منو

دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25

مدیرکل کمیته امداد با جمعی از امدادگران این نهاد به مناسبت روز جانباز به دیدار جانباز نخاعی غلامحسین صفایی رئیس مجمع مردمی اجتماع منتظران رفت و در مورد فعالیت های این نهاد گزارشی ارائه داد.
عکاس: حسن محمدخانی
دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 8

دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 8

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 7

دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 7

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 6

دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 6

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 5

دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 5

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 4

دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 4

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 3

دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 3

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 2

دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 2

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 1

دیدار و نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد با جانباز نخاعی- 98/1/25 1

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.