دکمه موبایل منو

دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان 98/1/22

سید مهدی عبادی مدیرکل کمیته امداد 22 فروردین ماه به مناسبت سال جدید با محمد رضا صمدزاده رئیس اداره امور شعب بانک ملی و معاونان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 1

دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 1

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 12

دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 12

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 11

دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 11

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 9

دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 9

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 7

دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 7

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 4

دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 4

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 2

دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 2

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 13

دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 13

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 5

دیدار نوروزی مدیرکل کمیته امداد با رئیس اداره امور شعب بانک ملی سیستان و بلوچستان 98/1/22 5

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.