دکمه موبایل منو

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی از مناطق سیل زده استان لرستان 98/1/28

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی در سفر به استان لرستان و دیدار با مدیرکل کمیته امداد این استان از روند ارسال کمک های مردم استان مرکزی و مناطق سیل زده این استان بازدید کرد.
عکاس: صالحی
بازدید از مناطق سیل زده لرستان1

بازدید از مناطق سیل زده لرستان1

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از مناطق سیل زده لرستان9

بازدید از مناطق سیل زده لرستان9

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از مناطق سیل زده لرستان8

بازدید از مناطق سیل زده لرستان8

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از مناطق سیل زده لرستان7

بازدید از مناطق سیل زده لرستان7

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از مناطق سیل زده لرستان2

بازدید از مناطق سیل زده لرستان2

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از مناطق سیل زده لرستان6

بازدید از مناطق سیل زده لرستان6

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از مناطق سیل زده لرستان5

بازدید از مناطق سیل زده لرستان5

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از مناطق سیل زده لرستان4

بازدید از مناطق سیل زده لرستان4

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از مناطق سیل زده لرستان3

بازدید از مناطق سیل زده لرستان3

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از مناطق سیل زده لرستان10

بازدید از مناطق سیل زده لرستان10

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.