دکمه موبایل منو

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان از طرح‌های مشارکتی اشتغال کمیته امداد و سازمان فنی و حرفه ای98/1/29

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی و مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای از طرح‌های آموزش مشارکتی بین سازمان آموزش فنی حرفه ای مرکز المهدی(عج) با کمیته امداد منطقه دو اراک
عکاس: صالحی
بازدید5

بازدید5

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
بازدید7

بازدید7

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
بازدید10

بازدید10

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
بازدید9

بازدید9

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
بازدید8

بازدید8

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
بازدید6

بازدید6

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
بازدید4

بازدید4

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
بازدید3

بازدید3

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
بازدید2

بازدید2

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
بازدید1

بازدید1

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.