دکمه موبایل منو

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) جمعه سی ام فروردین در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این نهاد در استان های سیل زده کشور ارائه کرد.
عکاس: مجید پوریا
سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  1398/01/30

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  1398/01/30

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  1398/01/30

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  1398/01/30

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  1398/01/30

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  1398/01/30

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  1398/01/30

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  1398/01/30

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  1398/01/30

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  1398/01/30

سخنرانی مهندس فتاح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 1398/01/30

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.