دکمه موبایل منو

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31

کمک های مردمی از طریق مرکز نیکوکاری اهل‌بیت (ع) اصناف و بازاریان شهرستان سمنان شامل اقلام خوراکی، پوشاک، فرش، موکت و ضروری به مناطق سیل زده ارسال شد.
عکاس: روابط عمومی
ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 3

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 3

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 11

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 11

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 9

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 9

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 6

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 6

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 2

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 2

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 1

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 1

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 12

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 12

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 10

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 10

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 8

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 8

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 7

ارسال محموله کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری اصناف شهرستان سمنان-98/1/31 7

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.