دکمه موبایل منو

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده-1398/01/31

2000 بسته ذرت بوداده توسط خانواده مددجوی کمیته امداد منطقه دو یاسوج تهیه و با حضور مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد و رئیس کمیته امداد منطقه دو یاسوج برای کودکان مناطق سیل زده کشور ارسال شد.
عکاس: رسولی
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 12

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 12

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 10

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 10

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 9

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 9

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 8

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 8

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 7

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 7

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 6

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 6

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 5

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 5

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 4

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 4

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 3

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 3

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 2

اهداء 2000 بسته ذرت بوداده به کودکان مناطق سیل زده 2

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.