دکمه موبایل منو

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31

در اثر سیلابهای روزهای گذشته و پیشروی دریاچه سد سیمره در استان ایلام ، منازل خانواده های مددجوی زیادی در روستاهای سواحل این دریاچه در شهرستان سیروان این استان به زیر آب رفته و یا به محاصره این دریاچه درآمده و ارتباط زمینی آنها نیز قطع شده است. کمیته امداد استان ایلام از طریق قایق و خودرو همچنان در حال کمک رسانی به این خانواده های نیازمند در محاصره این دریاچه است.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 22

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 22

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 11

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 11

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 12

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 12

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 17

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 17

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 18

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 18

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 23

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 23

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 21

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 21

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 20

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 20

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 10

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 10

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 9

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 9

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.