دکمه موبایل منو

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: در بسیاری از موارد هم‌پوشانی کمک در نهادهای حمایتی دیده می‌شود که نیاز به یک نگاه جامع و اهداف مشترک است.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 10

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 10

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 9

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 9

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 8

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 8

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 7

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 7

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 6

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 6

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 5

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 5

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 3

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 3

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 2

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 2

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 1

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه-98/6/12 1

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
رسانه جدید

رسانه جدید

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.