دکمه موبایل منو

کاروان احسان حسینی -98/6/17

کاروان احسان حسینی به منظور دریافت نذورات عزادارن حسینی جهت نیازمندان تحت حمایت در شهر اراک راه اندازی شد.
عکاس: صالحی
کاروان احسان حسینی7

کاروان احسان حسینی7

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
کاروان احسان حسینی6

کاروان احسان حسینی6

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
کاروان احسان حسینی8

کاروان احسان حسینی8

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
کاروان احسان حسینی

کاروان احسان حسینی

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
کاروان احسان حسینی4

کاروان احسان حسینی4

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
کاروان احسان حسینی3

کاروان احسان حسینی3

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
کاروان احسان حسینی2

کاروان احسان حسینی2

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
کاروان احسان حسینی1

کاروان احسان حسینی1

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.