دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

فارسانی

جاسم محمدی فارسانی

مدیر کل
  • 066-33311340
حیدروند

محمدولی حیدروند

قائم مقام
  • 066-33326270
میهن پور

اردوان میهن پور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 066-33313161
افتابی

علی نجات آفتابی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 066-33328151
عمودی زاده

همایون عمودی زاده

معاون اداری و مالی
  • 066-3320834
علوی

حمید علوی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 066-33331320
فروتن نیا

بهنام فروتن نیا

معاون فرهنگی
  • ۰۶۶-۳۳۳۱۳۱۶۱