دکمه موبایل منو

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی 1397/12/15

مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و روح‌ الله خدارحمی، مدیر عامل بانک کشاورزی 15 اسفند ماه از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد که با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی محقق شده است، بازدید کردند. در حاشیه این بازدید و به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری رئیس کمیته امداد و مدیر عامل بانک کشاورزی هر کدام یک اصله درخت در محوطه بانک غرس کردند.
عکاس: مجید پوریا
بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

بازدید مهندس فتاح از نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد در بانک کشاورزی ایران 1397/12/15

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.