دکمه موبایل منو

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) پنجم فروردین به منظور بازدید از مناطق سیل زده استان گلستان به این استان سفر کرد. مهندس فتاح ضمن بازدید از شهرستان آق قلا با خانواده های سیل زده و مددجویان تحت حمایت دیدار و از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی به آنان قرار گرفت.
عکاس: ارسالی استان
بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

بازدید مهندس فتاح از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا (استان گلستان) 1398/01/05

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.