برگزاری مراسم افطاری ساده مناطق سیل زده لرستان رمضان 98

عکاس: حسن تکاور

برگزاری مراسم افطاری ساده مناطق سیل زده لرستان

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری مراسم افطاری ساده مناطق سیل زده لرستان

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری مراسم افطاری ساده مناطق سیل زده لرستان

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری مراسم افطاری ساده مناطق سیل زده لرستان

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری مراسم افطاری ساده مناطق سیل زده لرستان

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری مراسم افطاری ساده مناطق سیل زده لرستان

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری مراسم افطاری ساده مناطق سیل زده لرستان

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری مراسم افطاری ساده مناطق سیل زده لرستان

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری مراسم افطاری ساده مناطق سیل زده لرستان

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.