آغاز عملیات تعمیرات و بازسازی مناطق سیل زده لرستان 1398/04/12

عملیات بازسازی 2800 واحد تخریبی و 3500 واحد تعمیراتی مددجویان سیل زده استان لرستان آغاز شد.
عکاس: حسن تکاور

آغاز عملیات تعمیرات و بازسازی مناطق سیل زده لرستان - 1398/04/01

چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

آغاز عملیات تعمیرات و بازسازی مناطق سیل زده لرستان - 1398/04/01

چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

آغاز عملیات تعمیرات و بازسازی مناطق سیل زده لرستان - 1398/04/01

چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

آغاز عملیات تعمیرات و بازسازی مناطق سیل زده لرستان - 1398/04/01

چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

آغاز عملیات تعمیرات و بازسازی مناطق سیل زده لرستان - 1398/04/01

چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

آغاز عملیات تعمیرات و بازسازی مناطق سیل زده لرستان - 1398/04/01

چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

آغاز عملیات تعمیرات و بازسازی مناطق سیل زده لرستان - 1398/04/01

چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

آغاز عملیات تعمیرات و بازسازی مناطق سیل زده لرستان - 1398/04/01

چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.