مراسم کلنگ زنی احداث 175واحد مسکونی سیل زدگان -1398/05/13

مراسم کلنگ زنی احداث 175 واحد مسکونی برای مددجویان تحت حمایت آسیب دیده از سیل استان لرستان با همکاری گروه صنعتی گل رنگ با حضور آقای قهرمانی مشاور ارشد این شرکت،محمدی فارسانی مدیرکل امداد،و دیگر مسئولین محلی برگزار شد.
عکاس: حسن تکاور

مراسم کلنگ زنی احداث 175 واحد مسکونی برای مددجویان سیل زده استان لرستان

دوشنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸

مراسم کلنگ زنی احداث 175 واحد مسکونی برای مددجویان سیل زده استان لرستان

دوشنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸

مراسم کلنگ زنی احداث 175 واحد مسکونی برای مددجویان سیل زده استان لرستان

دوشنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸

مراسم کلنگ زنی احداث 175 واحد مسکونی برای مددجویان سیل زده استان لرستان

دوشنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸

مراسم کلنگ زنی احداث 175 واحد مسکونی برای مددجویان سیل زده استان لرستان

دوشنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸

مراسم کلنگ زنی احداث 175 واحد مسکونی برای مددجویان سیل زده استان لرستان

دوشنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸

مراسم کلنگ زنی احداث 175 واحد مسکونی برای مددجویان سیل زده استان لرستان

دوشنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸

مراسم کلنگ زنی احداث 175 واحد مسکونی برای مددجویان سیل زده استان لرستان

دوشنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸

مراسم کلنگ زنی احداث 175 واحد مسکونی برای مددجویان سیل زده استان لرستان

دوشنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.