تجلیل از بازنشستگان کمیته امدادلرستان 98/06/05

مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان و همسر کارکنان متوفی کمیته امدادلرستان در سالن همایش این اداره کل برگزار شد.
عکاس: تورج نظری

مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان و همسرکارکنان متوفی امدادلرستان

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان و همسرکارکنان متوفی امدادلرستان

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان و همسرکارکنان متوفی امدادلرستان

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان و همسرکارکنان متوفی امدادلرستان

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان و همسرکارکنان متوفی امدادلرستان

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان و همسرکارکنان متوفی امدادلرستان

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان و همسرکارکنان متوفی امدادلرستان

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان و همسرکارکنان متوفی امدادلرستان

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان و همسرکارکنان متوفی امدادلرستان

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.