بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11

بازدید ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان به همراه فرماندار و مدیرکل امداد از مجتمع دانش آموزی، فرهنگی، ورزشی پویندگان راه امام(ره)
عکاس: محمد فلاحت زاده
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 2

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 2

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 1

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 1

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 12

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 12

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 11

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 11

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 10

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 10

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 9

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 9

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 8

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 8

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 7

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 7

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 6

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 6

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 5

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 5

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.