بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12

مدیرکل امداد بوشهر 12 آبان ماه به منظور بررسی وضعیت مسکن ومعیشت مددجویان به صورت سرزده از منازل مددجویان روستاهای اداره شبانکاره بازدید کرد.
عکاس: محمد فلاحت زاده
بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12 2

بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12 2

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12 7

بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12 7

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12 6

بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12 6

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12 4

بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12 4

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12 3

بازدید از خانواده مددجویان 98/8/12 3

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.