حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در دفتر روزنامه کویر-98/8/18

محسن مسعودیان راد مدیرکل، سعید رحمانی رئیس روابط عمومی و اسماعیل رنگریز رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان ضمن حضور در روزنامه کویر استان سمنان پاسخگوی سوالات خبرنگاران شدند.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 1

حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 1

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 10

حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 10

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 9

حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 9

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 8

حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 8

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 7

حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 7

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 6

حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 6

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 5

حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 5

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 4

حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 4

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 3

حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 3

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 2

حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 2

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.