بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی پس از 2 زمین لرزه در استان، از مناطق زلزله زده بازدید و به ارزیابی میزان خسارات وارده به مساکن مددجویی پرداخت.
عکاس: محمد پورآذر
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 11

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 11

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 12

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 12

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 10

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 10

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 9

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 9

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 8

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 8

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 7

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 7

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 6

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 6

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 5

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 5

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 3

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 3

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 2

بازدید از مناطق زلزله زده 98/12/06 2

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.