بسته بندی و ارسال اقلام بهداشتی 98.12.26

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان و فرماندار سنندج از روند آماده سازی بسته های بهداشتی توسط کارکنان کمیته امداد جهت ارسال و توزیع در بین مددجویان تحت حمایت بازدید کردند. لازم به ذکر است این اقلام از طرف اوقاف و امور خیریه، شهرداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در قالب 33 هزار بسته برای مددجویان استان اهدا شده است.
عکاس: خبات ملکی
توزیع بسته های بهداشتی  1

توزیع بسته های بهداشتی 1

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
توزیع بسته های بهداشتی  2

توزیع بسته های بهداشتی 2

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
توزیع بسته های بهداشتی  3

توزیع بسته های بهداشتی 3

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
توزیع بسته های بهداشتی  4

توزیع بسته های بهداشتی 4

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
توزیع بسته های بهداشتی  6

توزیع بسته های بهداشتی 6

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
توزیع بسته های بهداشتی  7

توزیع بسته های بهداشتی 7

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
توزیع بسته های بهداشتی  9

توزیع بسته های بهداشتی 9

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
توزیع بسته های بهداشتی  10

توزیع بسته های بهداشتی 10

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
توزیع بسته های بهداشتی  11

توزیع بسته های بهداشتی 11

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
توزیع بسته های بهداشتی  12

توزیع بسته های بهداشتی 12

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.