تهیه بیش 141هزار پرس غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان 99/02/27

عکاس: حسن تکاور

تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.