تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل 99/03/1

تهیه و توزیع 10هزار بسته غذایی به ارزش 2میلیاردتومان توسط کمیته امداداستان لرستان
عکاس: حسن تکاور

تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹

تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹

تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹

تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹

تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹

تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹

تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹

تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹

تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹

تهیه 10هزار بسته غذایی در رزمایش همدلی برای ایران همدل

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.