افتتاح مرکز نیکوکاری شهید قاسم سلیمانی وابسته به دانشگاه فرهنگیان 99/03/27

مرکز نیکوکاری شهید قاسم سلیمانی وابسته به دانشگاه فرهنگیان با هدف محرومیت زدایی افتتاح شد

افتتاح مرکز نیکوکاری شهید قاسم سلیمانی وابسته به دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری شهید قاسم سلیمانی وابسته به دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری شهید قاسم سلیمانی وابسته به دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری شهید قاسم سلیمانی وابسته به دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.