سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 99/06/20

مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز در سفری سه روزه به استان لرستان از شهرستان پلدختر و چگنی بازدید و در نشست شورای مدیران این استان شرکت کردند.
عکاس: تورج نظری

سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.