حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری ، آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی 99/07/02

این طرح باهدف تأمین نیازمندی‌های کودکان نیازمند درزمینه تحصیلی، معیشتی، درمان و کمک‌های خاص اجراشده است. محمدی فارسانی با اشاره به تعداد کودکان تحت حمایت از طرح اکرام و محسنین گفت: 10 هزار 554 کودکان هم‌اکنون از کمک‌های مستقیم حامیان بهره‌مند هستند که از این تعداد 6 هزار 72 کودک ایتام و 4 هزار 482 کودک طرح محسنین با موضوع سرپرست ازکارافتاده می‌باشد. وی افزود: انشاءالله این طرح تحول چشمگیری در زمینه کمک به ایتام و محسنین ایفا خواهد نمود و باعث پایداری ارتباطات گسترده بین امداد و دستگاه بزرگ دولت را برقرار خواهد نمود.
عکاس: حسن تکاور

حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری در آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری در آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری در آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری در آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری در آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری در آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری در آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری در آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری در آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل در شورای اداری استانداری در آغاز طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.