پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت دانش آموزان نیازمند باعنوان طرح همبازی 99/0709

محمدی فارسانی مدیرکل کمیته امداد استان لرستان اظهار داشتند: در راستای کمک به دانش آموزان نیازمند با همکاری و مشارکت اداره پست و کمیته امداد،اقدام به ایجاد پایگاه های ثابت و سیار در سطح استان با عنوان طرح همبازی نموده که این پایگاه ها آماده دریافت کمک های مردم سخاوتمند هستند مردم نوعدوست می توانند با مراجعه به این پایگاه ها در این امر خدا پسندانه مشارکت نمایند
عکاس: حسن تکاور

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت دانش آموزان نیازمند باعنوان طرح همبازی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت دانش آموزان نیازمند باعنوان طرح همبازی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت دانش آموزان نیازمند باعنوان طرح همبازی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت دانش آموزان نیازمند باعنوان طرح همبازی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت دانش آموزان نیازمند باعنوان طرح همبازی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت دانش آموزان نیازمند باعنوان طرح همبازی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت دانش آموزان نیازمند باعنوان طرح همبازی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت دانش آموزان نیازمند باعنوان طرح همبازی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت دانش آموزان نیازمند باعنوان طرح همبازی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.