حضور مدیرکل امداد در مجمع نمایندگان لرستان 99/07/13

محمدی فارسانی مدیرکل کمیته امداد لرستان : این به تمام مددجویان و آقشار آسیب پذیر خدماتی شامل: تسهیلات خوداشتغالی، درمان، کمک‌هزینه معیشتی در راستای توانمند سازی ارائه می نماید
عکاس: حسن تکاور

حضور مدیرکل امداد در مجمع نمایندگان لرستان

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل امداد در مجمع نمایندگان لرستان

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل امداد در مجمع نمایندگان لرستان

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیرکل امداد در مجمع نمایندگان لرستان

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.