دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین شهابی، امام جمعه آزادشهر به استفاده از ظرفیت زکات در رفع مشکلات معیشتی،درمان،جهیزیه و مسکن نیازمندان گلستانی اشاره کرد.
عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با امام جمعه شهرستان آزادشهر – 1399/07/20

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.