دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان با چوپانی، رئیس اتاق بازرگانی گلستان به منظور پیگیری تامین کمک هزینه درمان بیماران دیالیزی،مشارکت در پرداخت کمک هزینه جهیزیه و تهیه ملزومات آموزش غیر حضوری دانش آموزان نیازمند دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با رئیس اتاق بازرگانی گلستان – 1399/07/21

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.