جلسه با نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی - 98/08/25

منصور آرامی، نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای مدیران کمیته امداد هرمزگان به موضوع فقر در جامعه و نگاه اجتماعی مسئولین و مدیران ارشد در راستای توسعه استان پرداخت.
عکاس: محسن بهرامی

نشست با آرامی نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی 5

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

نشست با آرامی نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی 8

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

نشست با آرامی نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی 4

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

نشست با آرامی نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی 2

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

نشست با آرامی نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی 1

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

نشست با آرامی نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی 3

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

نشست با آرامی نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی 7

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

نشست با آرامی نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی 6

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

نشست با آرامی نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی 9

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

نشست با آرامی نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی 12

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.