پویش ایران مهربان با حضور دستگاه های اجرایی در استان خراسان شمالی برگزار شد-99/08/27

عکاس: وجیهه رشیدی

همایش ایران مهربان استانداری خراسان شمالی 8

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

همایش ایران مهربان استانداری خراسان شمالی 14

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

همایش ایران مهربان استانداری خراسان شمالی 9

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

همایش ایران مهربان استانداری خراسان شمالی 13

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

همایش ایران مهربان استانداری خراسان شمالی 3

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

همایش ایران مهربان استانداری خراسان شمالی 12

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

همایش ایران مهربان استانداری خراسان شمالی 11

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

همایش ایران مهربان استانداری خراسان شمالی 6

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

همایش ایران مهربان استانداری خراسان شمالی 5

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

همایش ایران مهربان استانداری خراسان شمالی 4

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.