شورای مدیران کمیته امداد خراسان شمالی-1400/07/19

شورای ادرای کمیته امداد خراسان شمالی با محوریت تشریح و بررسی برنامه های حوزه اشتغال و خودکفایی، مسکن، فناوری و اطلاعات و فرهنگی با حضور مدیرکل کمیته امداد استان برگزار شد.
عکاس: وجیهه رشیدی

شورای اداری کمیته امداد خراسان شمالی-1400/07/19 13

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

شورای اداری کمیته امداد خراسان شمالی-1400/07/19 16

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

شورای اداری کمیته امداد خراسان شمالی-1400/07/19 11

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

شورای اداری کمیته امداد خراسان شمالی-1400/07/19 9

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

شورای اداری کمیته امداد خراسان شمالی-1400/07/19 8

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

شورای اداری کمیته امداد خراسان شمالی-1400/07/19 7

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

شورای اداری کمیته امداد خراسان شمالی-1400/07/19 4

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

شورای اداری کمیته امداد خراسان شمالی-1400/07/19 3

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

شورای اداری کمیته امداد خراسان شمالی-1400/07/19 2

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.