نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی و تشریح عملکرد این نهاد 1400/07/19

باحضور جمعی از اصحاب رسانه و مطبوعات ، نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان پیرامون تشریح عملکرد 6 ماهه این نهاد برگزار شد.
عکاس: محسن برنای تنها

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی و تشریح عملکرد این نهاد 1400/07/19 3

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی و تشریح عملکرد این نهاد 1400/07/19 7

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی و تشریح عملکرد این نهاد 1400/07/19 6

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی و تشریح عملکرد این نهاد 1400/07/19 5

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی و تشریح عملکرد این نهاد 1400/07/19 4

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی و تشریح عملکرد این نهاد 1400/07/19 2

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی و تشریح عملکرد این نهاد 1400/07/19 1

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.