انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

با حضور مدیران ارشد سه دستگاه کمیته امداد، آموزش و پرورش و بانک ملّی استان گیلان، به منظور تهیه 100 دستگاه تبلت و توزیع بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد، تفاهم نامه سه جانبه ای امضاء شد.
عکاس: روابط عمومی کمیته امداد گیلان

انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم سه جانبه کمیته امداد، بانک ملّی و آموزش و پرورش - 1400/08/23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.