آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام/1400/8/28

در این آیین که با همکاری کمیته امداد ایلام و موسسه خیریه عترت بوتراب برگزار شد تعداد 289 دستگاه لپ تاپ و تبلت بین دانش آموزان و دانشجویان نیازمند استان توزیع شد.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد

آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام 16

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام 19

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام 18

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام 17

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام 15

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام 14

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام 13

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام 12

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام 11

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آیین توزیع لپ تاپ و تبلت در بین دانش اموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد استان ایلام 9

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.