پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) 1400/08/30

پانزدهمین جلسه هیئت امنا در سال 1400و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) صبح یکشنبه 30 آبان‌ماه به منظور استماع، بررسی و تصویب گزارش عملکرد سالانه و گزارش‌های سالیانه مالی و محاسباتی سال 99 موضوع تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه امداد امام(ره) با حضور دکتر ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، دکتر نادریان، مدیرعامل مؤسسه مفید راهبر، رئیس و اعضای هیئت امناء کمیته امداد و معاونان ستادی در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمین(ره) 1400/08/30

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمین(ره) 1400/08/30

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمین(ره) 1400/08/30

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمین(ره) 1400/08/30

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمین(ره) 1400/08/30

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمین(ره) 1400/08/30

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمین(ره) 1400/08/30

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمین(ره) 1400/08/30

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمین(ره) 1400/08/30

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه هیئت امنا و مجمع عمومی کمیته امداد امام خمین(ره) 1400/08/30

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.