نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امام جمعه انبارالوم آق قلا 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با حجت الاسلام جلیل دماوندی ، امام جمعه شهر انبار الوم دیدار و پیرامون استعداد سنجی و استفاده از ظرفیت های بالقوه این شهر در راستای ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف کاری بویژه پرورش شتر برای مددجویان تحت حمایت گفتگو نمودند .
عکاس: محسن ایزی

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امام جمعه انبارالوم آق قلا 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با حجت الاسلام جلیل دماوندی ، امام جمعه شهر انبار الوم دیدار و پیرامون استعداد سنجی و استفاده از ظرفیت های بالقوه این شهر در راستای ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف کاری بویژه پرورش شتر برای مددجویان تحت حمایت گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امام جمعه انبارالوم آق قلا 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با حجت الاسلام جلیل دماوندی ، امام جمعه شهر انبار الوم دیدار و پیرامون استعداد سنجی و استفاده از ظرفیت های بالقوه این شهر در راستای ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف کاری بویژه پرورش شتر برای مددجویان تحت حمایت گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امام جمعه انبارالوم آق قلا 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با حجت الاسلام جلیل دماوندی ، امام جمعه شهر انبار الوم دیدار و پیرامون استعداد سنجی و استفاده از ظرفیت های بالقوه این شهر در راستای ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف کاری بویژه پرورش شتر برای مددجویان تحت حمایت گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امام جمعه انبارالوم آق قلا 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با حجت الاسلام جلیل دماوندی ، امام جمعه شهر انبار الوم دیدار و پیرامون استعداد سنجی و استفاده از ظرفیت های بالقوه این شهر در راستای ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف کاری بویژه پرورش شتر برای مددجویان تحت حمایت گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امام جمعه انبارالوم آق قلا 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با حجت الاسلام جلیل دماوندی ، امام جمعه شهر انبار الوم دیدار و پیرامون استعداد سنجی و استفاده از ظرفیت های بالقوه این شهر در راستای ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف کاری بویژه پرورش شتر برای مددجویان تحت حمایت گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.