گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد سراسر استان کرمان اول آذر سال هزار و چهارصد با حضور یحیی صادقی، مدیر کل کمیته امداد استان، علی زینی وند، استاندار کرمان و جمعی از معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان در مجتمع فرهنگی تربیتی شهید باهنر ماهان برگزار شد

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01 2

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01 11

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01 10

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01 9

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01 8

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01 7

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01 6

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01 5

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01 4

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

گردهمایی فصلی معاونین، مدیران و روسای کمیته امداد استان کرمان 1400/09/01 3

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.