آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان، رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان، رونمایی از کد QR و نشست بصیرتی به مناسبت هفته بسیج با حضور مرتضی عبدالهی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سمنان، مقداد محبوبی رئیس کمیته امداد شهرستان سمنان، رئیس اداره حراست کمیته امداد استان سمنان، رئیس اداره زکات و امدادگران بسیجی کمیته امداد استان سمنان و سایر مسئولین برگزار شد.
عکاس: روابط عمومی

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان و رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03 23

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان و رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03 6

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان و رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03 12

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان و رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03 11

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان و رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03 1

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان و رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03 9

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان و رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03 8

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان و رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03 7

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان و رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03 10

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

آئین افتتاح سنگر خدمت کمیته امداد شهرستان سمنان و رونمایی از کد QR و نشت بصیرتی به مناسبت هفته بسیج-1400/09/03 5

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.