انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 1400/9/13

تفاهم نامه سه جانبه میان اداره کل کمیته امداد، اداره کل آموزش و پرورش و اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان غربی با هدف تهیه یکصد دستگاه تبلت برای دانش آموزان تحت حمایت استان منعقد شد.
عکاس: محمد پورآذر

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 13/9/1400 17

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 13/9/1400 18

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 13/9/1400 16

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 13/9/1400 15

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 13/9/1400 14

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 13/9/1400 13

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 13/9/1400 12

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 13/9/1400 11

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 13/9/1400 10

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تهیه تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند 13/9/1400 9

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.